Skip to main content

Pakiet modernizacyjny PaC-Light został opracowany w celu modernizacji starszych systemów sterowania Paternoster. 

Wiele regałów automatycznych Paternoster dostarczanych w ostatnich dekadach jest nadal w dobrym stanie technicznym, ale części elektryczne mogą nie być już dostępne a systemy sterowania aktualne. Części zamienne po ponad 10 latach mogą być trudne do uzyskania, są drogie lub nie są już dostępne, a sama technologia jest przestarzała.

Dzięki pakietowi modernizacyjnemu PaC-Light starsze modele Paternoster mogą zostać zmodernizowane do potrzeb i wymagań dzisiejszej technologii i przepisów.