Skip to main content

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników i klientów maja odzwierciedlenie w naszych codziennych działaniach.

Nasze zobowiązania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Health & Safety

  • Bezpieczeństwo pracowników i klientów Gonvarri Material Handling ma zasadnicze znaczenie; Wszystkie nasze fabryki i biurowe będą posiadały skuteczne systemy zarządzania bezpieczeństwem
  • Gonvarri Material Handling będzie aktywnie przyczyniać się do rozwoju standardów technicznych w branży systemów magazynowych
  • Gonvarri Material Handling będzie korzystać wyłącznie z odpowiednio wykwalifikowanych ekip montażowych
  • Gonvarri Material Handling będzie promować u naszych klientów zalety regularnych przeglądów bezpieczeństwa
  • Gonvarri Material Handling udostępni naszym klientom aktualną dokumentację produktów
  • Gonvarri Material Handling przestrzega wszystkich obowiązujących norm i przepisów dotyczących produktów oraz utrzymuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt.
  • Gonvarri Material Handling zachęca naszych pracowników i partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w Gonvarri Material Handling, u jej podmiotów zależnych i u pracowników oraz do przestrzegania powyższych zobowiązań.

Dowiedz się więcej o naszych usługach, które mogą pomóc Tobie i Twojej firmie w kwestiach związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.