Skip to main content

Zdalne wsparcie techniczne umożliwia udzielenie pomocy w ciągu kilku minut. Sterowanie Tornado umożliwia zdalną obsługę urządzenia, co oznacza, że Tornado może być serwisowane przez Internet bez konieczności fizycznej wizyty na miejscu.

Operatorzy mogą uzyskać pomoc w ciągu kilku minut, gdy mają pytanie, które nie może być rozwiązane przez nich samych. Nasi eksperci techniczni mogą zdalnie przeprowadzić Państwa przez oprogramowanie w celu analizy wszelkich problemów z Państwa regałem automatycznym. Około 85% zgłoszeń serwisowych może być obsługiwanych przez zdalne wsparcie technicznie.

Aktualizacje oprogramowania mogą być dokonywane automatycznie, a jeśli potrzebna jest fizyczna wizyta zespołu serwisowego, mogą przygotować oprogramowanie przed wizytą, badając pliki dziennika i upewniając się, że mają przy sobie wszystkie potrzebne części zamienne na czas wizyty.

Najważniejsze korzyści

  • Szybka pomoc on-line przez Internet
  • Większość problemów może być rozwiązana on-line
  • Użytkownik otrzymuje pomoc w ciągu kilku minut, a nie godzin
  • Serwis jedzie na miejsce tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne, co przekłada się na mniejsze koszty związane z podróżą i wizytą serwisantów.
  • Bezpieczny, szyfrowany system przesyłania danych
  • Nie tylko w sytuacjach problematycznych, ale również w celu wsparcia i pomocy użytkownikom i operatorom w ich codziennej pracy
  • Łatwo dostępne aktualizacje oprogramowania przez zdalne wsparcie techniczne