Skip to main content

Regały automatyczne dostosowane do pomieszczeń

Nasze regały automatyczne Tornado można łatwo dostosować do indywidualnych warunków i infrastruktury obecnej w magazynie.

Dzięki modułowej budowie i różnorodności wymiarów nasze maszyny mogą być łatwo integrowane w różnych środowiskach pracy. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami magazynowymi wymaga prawie 75% mniej miejsca na posadce i może pracować jako system wolnostojący lub jako część systemu magazynowania. 

Dwa okna dostępowe

Integracja regałów automatycznych z dwoma oknami kompletacyjnymi do wielokondygnacyjnych budynków i pomostów.

Instalacja pod spadzistym dachem

Montaż regałów automatycznych pod konstrukcjami dachów spadzistych.

Instalacja na zewnątrz budynku

Montaż regału automatycznego na zewnątrz budynku z oknem dostępowym od środka budynku.

Instalacja pod instalacją wentylacyjną

Montaż regałów automatycznych pod instalacją wentylacyjną lub elementami konstrukcyjnymi dachu magazynu.

Instalacja przez strop

Montaż regału automatycznego przez istniejący strop lub dach budynku.

Instalacja w piwnicy

Instalacja regału automatycznego w piwnicy.