Skip to main content

Automatyczny regał windowy TORNADO jest system magazynowym dla 1001 zastosowań.

Automatyczny regał windowy TORNADO

Regał automatyczny Tornado jest dynamicznym systemem magazynowania, którego poruszający się pionowo przenośnik dostarcza potrzebne towary na półce bezpośrednio do operatora, poprzez naciśnięcie przycisku lub zeskanowanie kodu kreskowego. Tornado oferuje uzyskanie maksymalnej pojemności magazynowej na minimalnej powierzchni posadzki i szybki dostęp do towarów.

Modułowa konstrukcja systemu pozwala na różne szerokości i wysokości regałów automatycznych, które można dostosować do niemal każdego zapotrzebowania. Prosta konstrukcja sprawia, że ten system magazynowania jest niezawodny przy niskich nakładach na konserwację. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami magazynowymi wymaga ok. 75% mniej miejsca na posadce i może pracować jako samodzielny system magazynowy lub jako część instalacji wielomodułowej.

Inteligentny system sterowania może umieszczać półki z często pobieranymi towarami jak najbliżej okna dostępowego w celu zapewnienia szybkiej kompletacji. Regały automatyczne Tornado działają w oparciu o dostarczane przez nas oprogramowanie TCPlus. Oprogramowanie to oparte na systemie Windows, może być łatwo zintegrowane z istniejącym systemem WMS lub ERP, dzięki czemu regał automatyczny staje się częścią systemu magazynowego.  

Podwójne Tornado zwielokrotnia pojemność

Double Tornado - Gonvarri Storage Machine


Pojemność magazynowa Tornado może być podwojona poprzez integrację dwóch standardowych regałów automatycznych Tornado w jedną jednostkę
.

Podobnie jak w przypadku standardowego Tornado, system jednoczesnej kompletacji kilku zamówień (batch-picking) można połączyć z Tornado DT. Pozwala to na podwojenie wydajności przy jednoczesnej eksploatacji systemu jako jednej jednostki. W ten sposób można jeszcze bardziej skrócić czas kompletacji i zminimalizować liczbę błędów. 

Więcej informacji na temat Podwójnego Tornado znajdziesz tutaj

 

Korzyści z zastosowania regału automatycznego Tornado: 

 • Oszczędność do 75% powierzchni magazynowej przy zachowaniu tej samej pojemności magazynu
 • Może być stosowany jako winda dla towarów pomiędzy różnymi poziomami magazynu i/lub pomostami przy zastosowaniu wielu okien dostępowych
 • Gwarancja szybkiej, efektywnej i dokładnej realizacji zamówień
 • Ergonomiczne działanie dzięki zasadzie "towar do człowieka”
 • Skrócenie do minimum transportu ręcznego towarów oraz skrócenie czasu kompletacji
 • Redukcja liczby błędów przy kompletacji
 • Różne poziomy dostępu chronione hasłem dla zwiększenia bezpieczeństwa
 • Minimalizacja czasu realizacji zamówień
 • Możliwość zdalnego dostępu do regału automatycznego w celu zapewnienia wsparcia i serwisu
 • System WMS oparty na systemie Windows umożliwia łatwą integrację z istniejącym w firmie systemem zarządzania

 

Dane techniczne

Wszystkie systemy są dostosowywane do indywidulanych wymagań w miejscu, w którym będą używane.  

Technical Information - Tornado Storage Machine

Wymiary standardowe:

 • Wysokość: 4 do 15 m
 • Szerokość półki: 2500 do 4250 mm
 • Głębokość półki: 620 i 820 mm
 • Obciążenie półki: 300 / 500 kg
 • Wysokość składowanych towarów: do 850 mm
 • Prędkość transportu pionowego: do 2,2 m/s
 • Prędkość odkładania / pobierania: do 1,2 m/s
 • Całkowite obciążenie: 40 / 60 t
 • Zasilanie: 400 VAC, 16 A
 • Moc silnika: 5,5 kW

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej danych technicznych.

 

Tornado zostało odznaczone znakiem Key Flag Symbol. Świadczy to, że produkt został wyprodukowany w Finlandii. Prawo do używania tego znaku jest przyznawane na okres trzech lat.