Skip to main content

Zwiększenie wydajności kompletacji z kompletacją wsadową, jest to najbardziej efektywny sposób na wybranie jak największej liczby linii kompletacji dziennie przy jednoczesnej minimalizacji błędów. System przynosi tacę do operatora i dostarcza informacji o produkcie i jego lokalizacji. 

Batch Picking Storage Machines

Z naszym regałem automatycznym można zoptymalizować wydajność kompletacji, umożliwiając operatorowi pobieranie wielu zamówień w tym samym czasie, a jednocześnie prowadząc go przez proces przyporządkowywania właściwego artykułu do odpowiedniego zamówienia.

Korzyści z jednoczesnej kompletacji kilku zamówień (batch-picking):

  • Jeden operator może obsługiwać jednocześnie kilka regałów automatycznych
  • W tym samym czasie kompletowanych jest kilka zamówień
  • Poszczególne produkty są pobierane dla kilku zamówień na raz
  • Możliwość kompletacji dokumentacji papierowej
  • Koszty kompletacji są redukowane nawet o 50 %
  • Błędy w kompletacji są redukowane do 70 %
  • Ergonomia i wydajność