Skip to main content

Niniejszy dokument stanowi oficjalną politykę prywatności, regulującą korzystanie z witryny Gonvarri Material Handling znajdującej się pod adresem www.dexionpolska.pl, oraz wszystkich lokalizacji internetowych i adresów internetowych (np. adresów URL, nazw domen i stron), które są naszą własnością lub znajdują się pod naszą kontrolą („Witryna”).

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestię danych osobowych gromadzonych przez naszą Witrynę, ale nie obejmuje innych informacji, gromadzonych w jakikolwiek inny sposób lub w innym celu, ani w innej witrynie lub usłudze, o ile nie określono inaczej. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn. Jeżeli podejmiemy decyzję o wprowadzeniu istotnej zmiany w naszej Polityce Prywatności, umieścimy powiadomienie na stronie głównej naszej Witryny na określony czas po wprowadzeniu danej zmiany. Zachęcamy do sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności przy każdej wizycie na stronie internetowej.

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik akceptuje warunki najnowszej wersji niniejszej Polityki Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami Korzystania w celu zrozumienia ogólnych warunków korzystania z niniejszej Witryny.

O ile postanowienia innych informacji o wyłączeniu odpowiedzialności, polityki, warunków korzystania i innych powiadomień w niniejszej Witrynie nie zawierają odmiennych zapisów, niniejsza Polityka Prywatności i Warunki Korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Construction Group w odniesieniu do korzystania przez niego z niniejszej Witryny.

Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku uzyskiwania dostępu do określonych usług lub materiałów w określonych obszarach w niniejszej Witrynie, lub poprzez korzystanie z łącza z niniejszej Witryny.

Treść

Witryna Gonvarri Material Handling zawiera informacje dotyczące produktów Gonvarri Material Handling i programów promocyjnych Gonvarri Material Handling. 
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownik nie może korzystać z niniejszej witryny ani polegać na niej jako na substytucie informacji, które są dostępne u autoryzowanego dystrybutora i sprzedawcy Gonvarri Material Handling. Informacje w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty sprzedaży. 

Jakkolwiek Gonvarri Material Handling dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowości wszystkich informacji zawartych w niniejszej witrynie, nie można zagwarantować ich dokładności, a Gonvarri Material Handling nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub autentyczność jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej witrynie.

Niniejsza witryna oraz wszystkie zawarte w niej informacje i materiały są udostępniane użytkownikowi w obecnej formie, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej lub domniemanej. 
Gonvarri Material Handling zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w modelach, wyposażeniu, specyfikacji i dostępności.

Ceny produktów Gonvarri Material Handling

Informacje cenowe zawarte w niniejszej witrynie Gonvarri Material Handling lub przekazywane za jej pośrednictwem służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży produktów Gonvarri Material Handling ani nie są wiążące dla autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców Gonvarri Material Handling. Zakup każdego produktu Gonvarri Material Handling podlega warunkom indywidualnej umowy sprzedaży.

Korzystanie z technologii plików cookie

Gonvarri Material Handling stosuje technologię plików cookie w celu umożliwienia Gonvarri Material Handling śledzenia ścieżek użytkownika do witryny Gonvarri Material Handling, aby pomóc Gonvarri Material Handling w rejestrowaniu aktywności użytkowników w witrynie Gonvarri Material Handling oraz dokonywaniu oceny i doskonaleniu witryny Gonvarri Material Handling, w celu zwiększenia jej przydatności dla użytkownika. Gonvarri Material Handling nie rejestruje informacji dotyczących indywidualnych użytkowników za pośrednictwem tej technologii, w związku z czym żadne informacje dotyczące konkretnie użytkownika nie są przechowywane ani wykorzystywane. 

Wprowadzenie

Otrzymywane przez nas informacje i sposób ich wykorzystywania są zależne od tego, czym użytkownik się zajmuje podczas wizyty w naszej Witrynie. Informacje niebędące danymi osobowymi mogą być gromadzone i wykorzystywane inaczej niż dane osobowe użytkownika.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje, które są przez nas gromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny i które mogą być przez nas wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika lub nawiązania z nim kontaktu, na przykład:

 • nazwisko 
 • numer telefonu 
 • adres 
 • adres e-mail 
 • pracodawca   

W niektórych miejscach niniejszej Witryny użytkownik ma możliwość przesłania nam swoich danych osobowych. Użytkownik może na przykład wypełnić formularz rejestracyjny, ankietę lub formularz e-mailowy.

Użytkownik może również zezwolić nam na personalizowanie jego odwiedzin w Witrynie; w takim przypadku poprosimy o określone dane osobowe, aby zwiększyć przydatność wizyt w Witrynie dla użytkownika. Gdy informacje te zostaną powiązane z informacjami niebędącymi danymi osobowymi, które gromadzimy poprzez pliki cookie (opisane poniżej), będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik odwiedził już wcześniej naszą Witrynę, oraz będziemy mogli spersonalizować dostęp użytkownika do naszej Witryny, na przykład poprzez informowanie użytkownika o nowych funkcjach, które mogą go zainteresować.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnych, kompletnych, zgodnych z prawdą i dokładnych informacji oraz za zapewnienie aktualności przekazanych nam danych osobowych. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub zobowiązania, które mogą powstać, jeżeli użytkownik nie przekaże nam dokładnych, zgodnych z prawdą lub kompletnych informacji, bądź nie aktualizuje przekazanych nam informacji.

Przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych

Zastrzegamy sobie możliwość przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, które gromadzimy od użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny, w celu umożliwienia mu dostępu do niniejszej Witryny. Ponadto możemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika:

 • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkownika 
 • w celu spersonalizowania dostępu użytkownika do naszej Witryny, na przykład poprzez informowanie użytkownika o nowych funkcjach, które mogą go zainteresować 
 • w celu tworzenia rejestrów do naszych wewnętrznych celów biznesowych, łącznie z rejestrami danych osobowych 
 • w celu kontaktowania się z użytkownikiem z informacjami, które mogą go zainteresować, w tym informacjami o produktach i usługach naszych i innych podmiotów 
 • w celach analitycznych oraz w celu badania, opracowywania i doskonalenia programów, produktów, usług i treści 
 • w celu usuwania osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika (nazwisko, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego itp.). W tym przypadku użytkownik nie jest już identyfikowany jako pojedyncza, niepowtarzalna osoba. Po usunięciu elementów identyfikujących informacje te stanowią informacje niebędące danymi osobowymi i zastrzegamy sobie prawo do ich traktowania w sposób analogiczny do innych informacji niebędących danymi osobowymi. 
 • w celu egzekwowania niniejszej Polityki Prywatności i innych zasad korzystania z niniejszej Witryny przez użytkownika 
 • w celu zapewnienia ochrony naszych praw lub własności 
 • w celu zapewnienia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub samopoczucia osób i/lub 
 • w celu przestrzegania wszelkich przepisów prawa lub regulacji, nakazów sądu lub innego procesu prawnego 

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Gonvarri Material Handling nie będzie udostępniać danych osobowych zgromadzonych w niniejszej Witrynie żadnym niepowiązanym osobom trzecim bez zgody użytkownika, o ile niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi inaczej.

W ramach standardowej działalności, jeżeli użytkownik udzieli nam zezwolenia, będziemy udostępniać niektóre dane osobowe spółkom, które zatrudniamy do wykonywania usług lub funkcji w naszym imieniu. Możemy na przykład korzystać z różnych dostawców do wysyłania produktów zamówionych przez użytkownika w naszej Witrynie. W takich przypadkach przekazujemy dostawcy informacje służące do przetwarzania zamówienia użytkownika, na przykład nazwisko i adres korespondencyjny użytkownika. We wszystkich przypadkach, w których udostępniamy dane osobowe użytkownika osobie trzeciej, nie upoważniamy jej do przechowywania, ujawniania lub wykorzystywania informacji użytkownika innym osobom w celach innych niż świadczenie usług, o których świadczenie zwróciliśmy się do niej.

Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani publikować danych osobowych użytkownika, chyba że w powiązaniu ze sprzedażą, fuzją, rozwiązaniem lub nabycie przedsiębiorstwa. Użytkownik ma zawsze prawo do uzyskania dostępu, naprawy i wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych.

Możemy być zgodnie z prawem zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na decyzję sądu, nakaz przeszukania, przepisy prawa lub regulacje. Możemy współpracować z organami ścigania w zakresie badania i ścigania osób odwiedzających Witrynę, które dopuszczają się naruszenia naszych zasad lub uczestniczą w zachowaniach, które są szkodliwe dla innych odwiedzających (lub niezgodne z prawem).

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, jeżeli uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne w celu:

• egzekwowania niniejszej Polityki Prywatności i innych zasad korzystania z niniejszej Witryny przez użytkownika 
• zapewnienia ochrony naszych praw lub własności 
• zapewnienia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub samopoczucia osób i/lub 
• przestrzegania wszelkich przepisów prawa lub regulacji, nakazów sądu lub innego procesu prawnego 

Prywatność na innych linkowanych witrynach internetowych

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Niektóre z tych witryn mogą być obsługiwane przez Dexion, a niektóre mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Udostępniamy te łącza dla wygody użytkownika, ale nie weryfikujemy, kontrolujemy lub monitorujemy praktyk prywatności witryn obsługiwanych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy żadnej innej witryny, nawet pozostałych witryn Construction Group. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie witryn obsługiwanych przez osoby trzecie lub za relacje biznesowe użytkownika z takimi osobami trzecimi. Przy każdym opuszczaniu niniejszej Witryny rekomendujemy zatem użytkownikowi zapoznanie się z zasadami prywatności każdej witryny oraz wyciągnięcie własnych wniosków dotyczących adekwatności tych praktyk.

Informacje niebędące danymi osobowymi

Informacje niebędące danymi osobowymi oznaczają informacje, które gromadzimy za pośrednictwem niniejszej Witryny i które nie identyfikują użytkownika jako osoby. Mogą obejmować na przykład następujące informacje:

 • typ używanej przeglądarki internetowej (na przykład Netscape Navigator lub Internet Explorer) 
 • nazwa domeny, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu 
 • adres internetowy Witryny, z którego użytkownik uzyskał bezpośrednie łącze do naszej Witryny 
 • data i godzina dostępu użytkownika do naszej Witryny 
 • strony odwiedzone przez użytkownika w naszej Witrynie 
 • dane osobowe, które zostały pozbawione elementów identyfikujących 

Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę w celu przeczytania lub pobrania informacji, na przykład informacji o jednym z naszych produktów lub usług, możemy gromadzić określone informacje niebędące danymi osobowymi na temat użytkownika z jego komputera. Informacje te są gromadzone z przeglądarki internetowej w komputerze użytkownika: jeżeli użytkownik jedynie czyta lub pobiera informacje w naszej Witrynie, nie gromadzimy ani nie poznajemy nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego lub innych danych osobowych użytkownika. Możemy umieścić plik tekstowy nazywany plikiem cookie w plikach przeglądarki komputera użytkownika podczas jego wizyty. 

Pliki cookie mogą być przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika. Użytkownik może zawsze nie wyrazić zgody na pliki cookie, jeżeli zezwala na to jego przeglądarka, ale w takim przypadku niektóre części naszej Witryny mogą nie działać prawidłowo. Nie zezwolimy osobom trzecim na umieszczanie plików cookie w naszej Witrynie.

Będziemy wykorzystywać informacje niebędące danymi osobowymi użytkownika jako pomoc w zwiększeniu przydatności niniejszej Witryny dla osób odwiedzających. Będziemy również wykorzystywać informacje niebędące danymi osobowymi w innych celach biznesowych. Możemy na przykład wykorzystywać informacje niebędące danymi osobowymi lub łączyć dane osobowe pozbawione elementów identyfikujących w celu:

 • tworzenia raportów do użytku wewnętrznego w celu opracowywania programów, produktów, usług lub treści 
 • personalizowania informacji lub usług, które są interesujące dla użytkownika 
 • ich udostępniania lub sprzedawania osobom trzecim i/lub 
 • przekazywania zbiorczych „statystyk ruchu” i „wskaźników odpowiedzi” 

Bezpieczeństwo Witryny

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, nadużyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Należy pamiętać, że transmisja internetowa nigdy nie jest w 100% bezpieczna lub pozbawiona błędów. W szczególności wiadomości e-mailowe wysyłane do lub z niniejszej witryny mogą nie być bezpieczne, w związku z czym użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o zakresie informacji przesyłanych do nas drogą e-mailową.

Aktualizacje polityki

Gonvarri Material Handling zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki w dowolnym momencie, odpowiedni do potrzeb biznesowych, a użytkownik jest zaproszony do odwiedzania niniejszej strony w celu sprawdzenia polityki przy każdych odwiedzinach w witrynie.

Kontakt z Gonvarri Material Handling

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt: Sekretarz Spółki:

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27
NO-0661 Oslo
Norway

Tel: +47 67 11 26 00

info@gonvarri-mh.com

Registration no. 918 858 903