Skip to main content

Regały automatyczne & Oprogramowanie

Regały automatyczne to sterowane komputerowo systemy magazynowe, które mogą znacząco poprawić efektywność składowania i kompletacji produktów. 

Regał automatyczny może zaoszczędzić do 75% powierzchni, zmniejszyć liczbę błędów przy kompletacji o 70% oraz skrócić czas kompletacji o ponad 60%. Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania regałów automatycznych jest zastosowanie programu do zarządzenia magazynem. Nasz program typu WMS został opracowany dla regałów automatycznych Tornado i Paternoster i może być standardowo wdrożony do obsługi wszystkich naszych automatycznych systemów magazynowych. Zaplanuj i zoptymalizuj swój magazyn z regałami automatycznymi.

Automatyczny regał windowy TORNADO

Badania pokazują, że ponad 2/3 czasu pracy operatorów poświęca czas na pobieranie lub transport składowanych towarów. TORNADO zwiększa wydajność nawet o 65% i oszczędza do 75% powierzchni.

Dowiedz się więcej
Automatyczny regał karuzelowy Paternoster

Paternoster jest idealnym systemem do przechowywania wielu różnych rodzajów towarów. Oferuje szybkie przetwarzanie zamówień; Paternoster zawsze przemieszcza półkę do operatora najkrótszą drogą, a także minimalizuje liczbę błędów podczas kompletacji.

Dowiedz się więcej
Regał automatyczny HOCA

Poziome regały karuzelowe to doskonały wybór dla dużych powierzchni magazynowych lub nisko zadaszonych budynków. Poziomy system magazynowania może pomieścić duże ilości towarów o dużych gabarytach, co znacznie skraca czas kompletacji.

Dowiedz się więcej
TCPlus WMS

TCPlus to oprogramowanie WMS, które zostało opracowane do użytku z regałami automatycznymi, ale również skutecznie może pracować jako samodzielny system lub może być łatwo zintegrowany z istniejącym systemem WMS.

Dowiedz się więcej