Skip to main content

Regały automatyczne & Oprogramowanie

Regały automatyczne to sterowane komputerowo systemy magazynowe, które mogą znacząco poprawić efektywność składowania i kompletacji produktów. 

Regał automatyczny może zaoszczędzić do 75% powierzchni, zmniejszyć liczbę błędów przy kompletacji o 70% oraz skrócić czas kompletacji o ponad 60%. Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania regałów automatycznych jest zastosowanie programu do zarządzenia magazynem. Nasz program typu WMS został opracowany dla regałów automatycznych Tornado i Paternoster i może być standardowo wdrożony do obsługi wszystkich naszych automatycznych systemów magazynowych. Zaplanuj i zoptymalizuj swój magazyn z regałami automatycznymi.

Automatyczny regał windowy TORNADO

Badania pokazują, że ponad 2/3 czasu pracy operatorów poświęca czas na pobieranie lub transport składowanych towarów. TORNADO zwiększa wydajność nawet o 65% i oszczędza do 75% powierzchni.

Dowiedz się więcej
TCPlus WMS

TCPlus to oprogramowanie WMS, które zostało opracowane do użytku z regałami automatycznymi, ale również skutecznie może pracować jako samodzielny system lub może być łatwo zintegrowany z istniejącym systemem WMS.

Dowiedz się więcej