Skip to main content

Udostępniliśmy Kanał Etyczny jako narzędzie komunikacji, które umożliwia wyjaśnianie pytań i / lub zgłaszanie domniemanych nieprawidłowości w odniesieniu do naszego Kodeksu Etyki i Postępowania.

Ponieważ Kodeks Etyki i Postępowania stanowi wyraźną deklarację wartości, zasad i wytycznych postępowania, które pracownicy muszą przyjąć i stosować podczas wykonywania działalności zawodowej w Grupie Gonvarri, niniejszy instrument ma na celu umożliwienie użytkownikowi zadawanie wszelkich niezbędnych pytań, pomagających w lepszym zrozumieniu obowiązujących zasad.

Gonvarri Industries jest spółką dominującą Gonvarri Material Handling, która działa pod markami branżowymi Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik i Kredit.

Zasady, procedury i protokoły Kanału Etycznego dotyczą całej grupy Gonvarri i jej spółek zależnych.

W przypadku pytań, skarg, w celu otrzymania kompletnych zasad lub dla udzielenia pomocy w ulepszaniu naszych procesów, prosimy odwiedzić nasz Grupowy Kanał Etyczny.