Skip to main content

Komunikacja elektroniczna (e-marketing)

W oparciu o dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej oraz różne lokalne przepisy europejskie regulujące korzystanie przez firmy z marketingu elektronicznego (e-marketingu), środki wdrożone przez GMH w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem europejskim są określone poniżej.

Kto odpowiada za proces marketingu elektronicznego (e-marketingu), który otrzymujesz?

Odpowiedzialnym jest Gonvarri Material Handling z siedzibą w Norwegii pod adresem pocztowym Østensjøveien 27, 0661 Oslo oraz adresem e-mail info@gonvarri-mh.com.

Jakiego rodzaju komunikaty marketingowe otrzymasz od GMH?

Osoba zainteresowana otrzyma e-maile dotyczące ofert, informacji o nowych produktach GMH lub powiązanych z nimi markach związanych z magazynowaniem przemysłowym i regałami. E-mail zawsze będzie zawierał w temacie tag: „[MARKETING]”.

W jaki sposób przetwarzanie danych osobowych jest wykorzystywane w proces e-marketingu GMH?

Dane osobowe zbierane i wykorzystywane do celów marketingu elektronicznego zostały zebrane zgodnie z RODO. Więcej informacji na temat tego przetwarzania znajdziesz tutaj oraz w polityce prywatności GMH.

Jaka jest podstawa prawna procesu e-marketingowego GMH?

W przypadku tych elektronicznych komunikatów marketingowych podstawę prawną i uzasadnienie stanowi zgoda osoby zainteresowanej udzielona przez akceptację zgłoszenia na stronie internetowej GMH (zasada opt-in).

Istnieją następujące wyjątki, dla których GMH nie wymaga szczególnej zgody na przesyłanie komunikatów marketingowych:

  • przekaz e-marketingowy jest wysyłany do dotychczasowych klientów GMH i dotyczy tych samych produktów/usług, które zostały wcześniej zakupione.
  • wiadomość elektroniczna jest wysyłana do osoby prawnej (np. adres: biuro@firma.com)

Osoba zainteresowana może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-marketingowych GMH, korzystając z linku rezygnacji znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail, którą otrzymuje od GMH.

Jak długo będziesz otrzymywać komunikaty marketingowe GMH?

Osoba zainteresowana będzie otrzymywać wiadomości od GMH, dopóki nie zrezygnuje z subskrypcji, korzystając z opcji rezygnacji w poniższym linku.

Czy w imieniu GMH będę otrzymywać wiadomości e-marketingowe od strony trzeciej?

GMH w żadnym wypadku nie będzie udostępniać danych na potrzeby kampanii marketingowych osobom trzecim ani sprzedawać, wynajmować lub zezwalać osobom trzecim na bezpośredni kontakt z osobą zainteresowaną.

Jak mogę skontaktować się z GMH?

Osoba zainteresowana może skontaktować się z działem marketingu GMH w następujący sposób:

Adres pocztowy: Gonvarri Matrial Handling (Constructor Group UK Ltd), Murdock Road, Dorcan, Swindon, Wielka Brytania, SN3 5HY

E-mail: marketing@constructor-group.co.uk